NOS bericht onzorgvuldig over arbeidsmigranten

Volgens het Expertisecentrum Flexwonen berichtte de NOS op 18 februari onzorgvuldig over arbeidsmigranten door te stellen dat zeker drie gemeenten zouden hebben vastgelegd hoeveel arbeidsmigranten maximaal in hun gemeente mogen wonen. Het Expertisecentrum heeft daarover een klacht ingediend bij de ombudsman van de NPO.

Mag een gemeente bepalen hoeveel Polen er mogen wonen? Of hoeveel Marokkanen? Natuurlijk niet. Het enige wat er gebeurt is dat deze gemeenten beperkingen opleggen aan het aantal huisvestingsvormen voor shortstay verblijf. Bij voorbeeld door kamergewijze verhuur te beperken, maar dan dus voor iedereen. Of maar een beperkt aantal vergunningen afgeven voor hotels voor arbeidsmigranten. Maar dat is echt iets heel anders. Bovendien is het geen nieuws, want zulke afwegingen worden al lang gemaakt.

Het Expertisecentrum wijst op meerdere grove onzorgvuldigheden in het artikel en noemt het een voorbeeld van stemmingmakerij. Het hoopt dat de klacht bij de NOS tot bezinning leidt over de manier waarop zo’n gevoelig onderwerp behandeld wordt.

Lees hier het betreffende artikel op de site van de NOS>

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie