Nota Huisvesting arbeidsmigranten Nederweert

De gemeente Nederweert wil door middel van deze nota duidelijk aangeven waar en hoe in de huisvestingsbehoefte van deze doelgroep kan worden voorzien.

download dit artikel

Inhoud van dit document:

 1. Inleiding
 2. Nulmeting
 3. Planologisch beleid
 4. Bouwtechnische eisen en brandveiligheid
 5. Inschrijving in bevolkingsregister
 6. Rol van uitzendbureau Õs, werkgevers en woningvereniging bij huisvesting
 7. Belasting.
 8. Arbeidsomstandigheden
 9. Leerplicht
 10. Uitvoering nota
 11. Beleidsregels
Datum:
Dossier:
Onderwerp: