Notitie wettelijke mogelijkheden woningcorporaties versie 2.0

Het is niet altijd duidelijk binnen welke wettelijke kaders woningcorporaties kunnen acteren. Om deze reden heeft Aedes samen met het ministerie van BZK de notitie 'Huisvesting voor arbeidsmigranten, wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties' van december 2012 bewerkt en geactualiseerd.

download publicatie

In de nieuwe versie zijn onder andere veranderingen in de Leegstandswet opgenomen. Ook wordt nog duidelijker aangeven welke verschillende  mogelijkheden corporatie hebben om via mid-stay voorzieningen arbeidsmigranten te huisvesten. Met name de Europese inkomensgrens lijkt voor veel corporaties een obstakel. In de notitie wordt aangeven hoe corporaties ondanks deze regelgeving arbeidsmigranten gezamenlijk kunnen huisvesten op basis van individuele huurcontracten.

Inhoudsopgave

Inleiding
1. Huisvesting van arbeidsmigranten
2. Het raamwerk: DEAB en Niet-DEAB

  • Huisvesten arbeidsmigranten buiten DAEB

3. Woonbehoefte van arbeidsmigranten

4. Kamergewijs verhuren

  • Bouw-en veiligheidsvoorschriften

5. Tijdelijk verhuren: kamers en woningen

  • Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
  • Huurcontracten naar zijn aard van korte duur
  • Verhuur van voor afbraak bestemde gemeentewoningen

6. Ruimte creëren

7. Tips en mogelijkheden

  • Vrijstelling Extra Territoriale Kosten
  • Beperk de investeringslast: grond niet in eigendom
  • Beheer van panden
  • GBA, RNI en informatie-uitwisseling
  • Vraag en aanbod matchen

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels