Nu 700 ondernemingen met SNF-keurmerk met meer dan 100.000 bedden

700 ondernemingen, met meer dan 100.000 bedden, voldoen sinds begin januari 2022 aan de eisen voor het keurmerk van Stichting Normering Flexwonen (SNF). Hiermee tonen SNF en de geregistreerde ondernemingen aan dat steeds meer huisvesting voldoet aan eisen ten aanzien van ruimte, veiligheid, hygiëne en voorzieningen.

“We merken dat steeds meer gemeenten het SNF-keurmerk verplicht stellen bij de aanvraag van vergunningen. Ook ABU, NBBU en de VHA vragen dit van van hun leden, wat leidt tot een  verhoging van het aantal registraties bij SNF. Hierdoor zijn er steeds meer locaties die aan de SNF-eisen voldoen. En dat is ons doel: kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten garanderen”, aldus voorzitter Koos Karssen. “Daarbij zien we dat er jaarlijks bedrijven uit het register verdwijnen omdat ze niet aan de regels voldoen of niet meer actief zijn. Maar minstens zo veel nieuwe bedrijven melden zich bij ons. In het najaar van 2021 hebben we veel nieuwe aanmeldingen mogen verwelkomen, waardoor we nu de grens van 700 geregistreerden zijn gepasseerd en dat aantal nog verder zal stijgen. Dat is goed om te zien, omdat we per 1 september jl. onze normen behoorlijk hebben aangescherpt. Zo is de 100%-controle een verplicht onderdeel van het SNF-keurmerk, waarbij alle huisvestigingslocaties van ondernemingen met het keurmerk jaarlijks geïnspecteerd worden. Ook is een jaarlijkse administratieve inspectie verplicht onderdeel van ons keurmerk geworden.”

Uit de cijfers blijkt dat van de 700 geregistreerde ondernemingen ongeveer de helft een uitzendbureau is, 25% valt onder de noemer ‘huisvester’ en 20% zijn bedrijven in de agrarische sector. Gekeken naar de arbeidsmigranten, wordt ruim de helft gehuisvest in reguliere woningen. Zo’n 18% is gehuisvest in studio’s of wooneenheden in een gebouw. De overige mensen wonen op recreatieterrein, op een campus of in woonunits.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering