Nunspeet gaat beleid maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders

De gemeente Nunspeet gaat beleid opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. Hiermee wil de gemeente in de toekomst ongewenste situaties voorkomen, zoals onveilige vormen van huisvesting, schrijnende huisvestingssituaties, geluidsoverlast, parkeerlast etc.

De omstandigheden voor arbeidsmigranten zelf én voor de woonomgeving vragen duidelijkheid voor gemeente, inwoners, werkgevers en arbeidsmigranten zelf. Het opstellen van beleid is het meest succesvol wanneer eerst het verlenen van logies voor arbeidsmigranten/seizoenarbeiders volledig wordt uitgesloten.  Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie