Olympiadeconferentie huisvesting arbeidsmigranten, Haaglanden

Dit eindverslag is geschreven naar aanleiding van een door het Stadsgewest Haaglanden georganiseerde regionale Olympiade conferentie over huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Download dit artikel

Deze conferentie vond plaats op 14 februari 2011 in Den Haag. Deelnemers waren bestuurders en ambtenaren van diverse gemeenten uit de regio, uitzendbureaus, huisvesters, corporaties, architecten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Inhoud van dit document:

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Ontwikkelingen
  4. De conferentie
  5. Uitkomsten van de conferentie
  6. Aanbevelingen

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: