Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten in de regio Achterhoek

Als het gaat om de vraagzijde van huisvesting, willen de zeven Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk meer zicht krijgen op de aantallen arbeidsmigranten en op de verwachtingen bij werkgevers/uitzendbureaus over de toekomstige inzet van deze EU-arbeidskrachten. Daarnaast is er behoefte om een beter beeld te krijgen van het (legale) huisvestingsaanbod. De vraag is echter in hoeverre dat aanbod in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin matcht met de huisvestingsbehoefte nu en in de nabije toekomst.

download onderzoek huisvesting arbeidsmigranten regio Achterhoek>

Inhoudsopgave
Samenvatting/conclusies
Aanbevelingen
1. Aanleiding
2. De omvang van het aantal arbeidsmigranten in beeld
3. Beeld van de ontwikkeling van de populatie EU-arbeidsmigranten in de regio Achterhoek
4. Huisvesting

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid