Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten in regio Rotterdam

In de economie in de regio Rotterdam en omliggende gebieden vervullen arbeidsmigranten een belangrijke rol. Als gevolg daarvan verblijft hier een grote groep EU-arbeidsmigranten, al dan niet tijdelijk. Goede huisvesting van deze werknemers is al geruime tijd een aandachtspunt voor gemeenten, werkgevers en huisvesters. Zowel de arbeidsmigranten zelf, als de werkgevers voor wie zij aan de slag zijn, als de overige inwoners van de regio hebben daar belang bij.

download onderzoek

Het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam (SWRR) wil zicht krijgen op de aantallen arbeidsmigranten in haar werkgebied en op de verwachtingen bij werkgevers over de toekomstige inzet van deze EU-arbeidskrachten. Tevens willen zij zicht krijgen op de wijze waarop deze groep is gehuisvest, op de vraag naar tijdelijke woonruimte die nog resteert en dat ook relateren aan de toekomstverwachtingen van werkgevers. Met deze informatie willen de regiogemeenten ook kunnen voldoen aan de vraag van het ministerie van BZK om de ontwikkelingen ter zake te monitoren. Het Expertisecentrum Flexwonen is gevraagd op korte termijn een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Inhoudsopgave

Conclusies en aanbevelingen

  1. Aanleiding
  2. Centrale vragen
  3. Een schatting van de omvang, verdeling en verblijfsduur van het aantal EU-arbeidsmigranten in de regio Rotterdam
  4. Ontwikkeling van het aantal EU-arbeidsmigranten in de regio Rotterdam
  5. Huisvesting
  6. (Ontwikkelingen in) tekorten aan woonruimte

Bijlagen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Vluchtelingen