Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland, Tympaan, 2017

De provincie heeft geen directe wettelijke taak bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Wel wil zij graag een rol spelen in de ondersteuning van partijen om hun verantwoordelijkheden op te kunnen pakken.

download onderzoek>

De provincie heeft de (samenwerkende) gemeenten verzocht bij het actualiseren van hun woonvisies rekening te houden met huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Daarnaast wil zij, binnen de mogelijkheden van de Visie Ruimte en Mobiliteit, faciliteren in het voorzien in ruimtelijke mogelijkheden voor (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten (provincie Zuid-Holland, Programma Ruimte 2016). Deze rapportage draagt bij aan een beter zicht op vraag naar en aanbod aan huisvesting van EU-arbeidsmigranten in Zuid-Holland en aan een visie van partijen op de rol van de provincie.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid