Onderzoek levenskwaliteit onder flexkrachten HOBIJ

HOBIJ, werkgever van 1500, voornamelijk buitenlandse flexkrachten, heeft begin 2013 een onderzoek laten uitvoeren onder 100 van hun flexmedewerkers, om te achterhalen op welke wijze HOBIJ kan bijdragen aan het verhogen van hun levenskwaliteit in Nederland. HOBIJ is op dit moment druk in de weer om de aanbevelingen die uit het onderzoek voortkwamen in de praktijk uit te rollen.

Goed werkgeverschap is de belangrijkste pijler in de strategie van HOBIJ. Zo zit HOBIJ momenteel in het traject naar het predikaat Great Place To Work om bewijs te kunnen leveren van haar goed werkgeverschap. HOBIJ is dan de eerste uitzender die de titel behaalt voor haar werkgeverschap richting uitzendkrachten. Lees verder.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie