Onderzoek NBBU arbeidsmigranten 2014-2015

Doelgroep: keden van de NBBU. Methode: kwantitatief online onderzoek. Per email is de leden een uitnodiging toegestuurd voor het onderzoek met daarin een persoonlijke link om deel te nemen.

download onderzoek

Resultaten

  1. Ter beschikking stelling aantal arbeidsmigranten per herkomst
  2. Verwachting ter beschikkingstelling per land in nabije toekomst (einde jaar)
  3. Hoe lang gemiddeld werkzaam ononderbroken
  4. Beschikbaar stellen van huisvesting

bron: NBBU

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid