Onderzoek prestatieovereenkomsten gemeenten en woningcorporaties Severijn

Sinds 2003 wordt een analyse van de prestatieovereenkomsten uitgevoerd. Deze analyse levert monitorinformatie op met betrekking tot de inspanningen op gemeentelijk en regionaal niveau.

download het artikel

Die informatie is relevant als input voor rijksbeleid. In dit rapport wordt een beeld geschetst van de prestatieovereenkomsten, die rechtskracht hebben voor 2010.

 Inhoud van dit document:

  1. Inleiding en opzet onderzoek
  2. Overeenkomsten in de lokale praktijk
  3. Beoordeling verhoudingen, onderhandelingen en externe invloeden
  4. Aantallen en type afspraken in de overeenkomsten
  5. Waar worden afspraken over gemaakt
  6. Samenvatting en conclusies
Datum:
Dossier:
Onderwerp: