Onderzoekspanel: arbeidsmigranten bevestigen beeld over ondermaatse huisvesting en over werk als leidend migratiemotief

Uit een in januari uitgevoerd onderzoekspanel onder arbeidsmigranten en kennismigranten wordt het beeld bevestigd dat arbeidsmigranten vooral naar Nederland komen vanwege werkgerelateerde motieven zoals salaris, arbeidsvoorwaarden en banen. Daarnaast wordt het beeld dat Nederland arbeidsmigranten ondermaatse huisvesting biedt bevestigd door de arbeidsmigrant zelf. Het onderzoekspanel is een initiatief van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. Het onderzoekspanel is gehouden onder meer dan 1.600 arbeidsmigranten uit meer dan 100 landen. De Stichting presenteert de eerste resultaten van het panel vanmiddag in een digitaal symposium aan meer dan 300 geïnteresseerde beleidsmakers, bestuurders en andere stakeholders.

Werk als leidend migratiemotief

80% van de ondervraagde arbeidsmigranten geeft een werkgerelateerde reden, zoals salaris, arbeidsvoorwaarden, aanbod van banen of tekort aan banen in hun thuisland aan als motief om naar Nederland te komen. Persoonlijke ontwikkeling wordt met name onder kennismigranten als aanvullend motief aangegeven om in Nederland te komen werken. Daarmee wordt het beeld van Nederland als werkbestemming bevestigd.

Ook arbeidsmigranten percipiëren huisvesting als ondermaats
40% van de ondervraagde (met name) Oost-Europese arbeidsmigranten zijn negatief over hun huisvesting. 56% van de ondervraagden wil bovendien ergens anders wonen. Daarmee wordt het beeld dat Nederland ondermaatse huisvesting biedt aan arbeidsmigranten bevestigd. Opvallend is dat kennismigranten beduidend positiever zijn over hun woonsituatie. Ter indicatie: kennismigranten uit de Verenigde Staten geven over een woonsituatie een gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,2.

Grootschalig onderzoekspanel spreekt zich uit

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft onderzoeksbureau I&O Research opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten. Onder de leden van dit panel werd de afgelopen maanden het eerste onderzoek afgenomen, waarbij meer dan 1.600 arbeidsmigranten en kennismigranten zich uitspraken over hun ervaringen in Nederland op het gebied van wonen, werken, integratie en toekomstperspectief.

Over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten is in 2020 als stichting opgericht en heeft de ambitie uit te groeien tot dé kennisautoriteit rondom arbeidsmigranten. Dit doet het middels kennisontwikkeling, -bundeling en -deling. Daarbij richt het zich zowel op kennismigranten als arbeidsmigranten van binnen en buiten Europa. Het bestuur wordt gevormd door experts uit het veld en zijn werkzaam of werkzaam geweest bij sociale partners, ngo’s, adviesorganen en universiteiten. Daarnaast heeft de stichting een wetenschappelijke raad die systematisch kennishiaten rondom arbeidsmigranten in beeld brengt en het bestuur adviseert. De stichting wordt gefinancierd middels donaties en subsidies.

Meer info: Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten> 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie