KIS-publicatie: Opvangen doe je niet alleen

Twintig procent van de Oekraïense ontheemden werd medio 2023 particulier opgevangen of heeft zelfstandig onderdak gevonden. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst opnieuw een beroep zal worden gedaan op particulier initiatief bij de opvang van vluchtelingen. Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) deed daarom onderzoek naar de inzichten en lessen uit de particuliere opvang van Oekraïense ontheemden de afgelopen anderhalf jaar.

Particuliere opvang is onmisbaar gebleken, alhoewel het aantal Oekraïense ontheemden dat op deze manier wordt opgevangen afneemt. Bij de particuliere opvang zijn, naast gasthuishoudens en gasten ook andere personen en organisaties betrokken, zoals maatschappelijke organisaties en vrijwilligers(organisaties) die zich over de praktische ondersteuning van het gasthuishouden én gasten ontfermen. In sommige gevallen is ook de gemeente actief betrokken.

KIS deed daarom onderzoek naar de inzichten en lessen uit de particuliere opvang van Oekraïense ontheemden de afgelopen anderhalf jaar. Dit onderzoek brengt de ervaringen met particuliere opvang van Oekraïense ontheemden in beeld en belicht vijf verschillende particuliere opvanginitiatieven van Oekraïense ontheemden in Bronckhorst, Kampen, Nunspeet, Twente, en Rotterdam.

 

Ga naar de website van KIS met de publicatie

Ga naar de twopager met tips voor samenwerking

Datum:
Dossier:
Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Vluchtelingen