Outcomemonitor wijkenaanpak, oktober 2012

De voortgangsrapportage is een tweejaarlijks rapport, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt opgesteld door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB). De rapportage beschrijft en analyseert de stand van zaken in de 40 aandachtswijken met behulp van kerncijfers over thema's als wonen, leefbaarheid, werken, leren, inkomen en schuldenproblematiek, veiligheid, integratie en gezondheid.

Het rapport gaat o.a. in op de arbeidsmarktpositie van MOE-landers.

download de publicatie

Samenvatting
1. Inleiding
1.1 De tussenbalans opmaken in tijden van laagconjunctuur/crisis
1.2 Bereik van de Tweede Voortgangsrapportage van de OutcomemonitorWijkenaanpak
1.3 Aanpassingen en uitbreidingen in de Tweede Voortgangsrapportage
1.4 Inhoud van het rapport
1.5 Visualisaties in de Tweede Voortgangsrapportage
2. Totaalbeeld 40 aandachtswijken in Nederland
2.1 Inleiding
2.2 Bevolking
2.3 Wonen en leefbaarheid
2.3.1 Wonen
2.3.2 Leefbaarheid
2.4 Leren
2.5 Werken
2.5.1 Geringe afstand tot de arbeidsmarkt
2.5.2 Grotere afstand tot de arbeidsmarkt
2.5.3 Arbeidsmarktpositie van MOE-landers
2.6 Inkomen en schuldenproblematiek
2.7 Veiligheid
2.8 Gezondheid
2.9 Integratie
2.10 Conclusie
3. Technische toelichting
4. Begrippen en Afkortingen
4.1 Begrippen
4.2 Afkortingen
Literatuurlijst

Datum:
Dossier:
Onderwerp: