Over de Crisis- en herstelwet

Voor bestuurders van gemeenten en provincies Voor ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en bedrijven

bekijk publicatie

De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt besturen van gemeenten en provincies de instrumenten om de handen uit de mouwen te steken. Om ambities snel en doeltreffend te realiseren. Het is een wet waarmee draagvlak voor de plannen kan worden georganiseerd, procedures minder lange adem vergen, onnodige regels niet van toepassing zijn en het bestuur meer manoeuvreerruimte krijgt. De Chw geeft ruimte om te doen waar het in de ruimtelijke ordening om gaat: een gebied zo inrichten, dat het beter functioneert en tegemoet komt aan de wensen van burgers en bedrijven. Met de Chw bent u sneller van idee naar uitvoering.

inhoudsopgave

  1. Sneller van idee naar uitvoering
  2. Wat biedt de Crisis- en herstelwet?
  3. Bijzondere voorzieningen
  4. ‘Quick Wins’
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels