Overeenkomsten en verschillen tussen het AKF- en SNF-keurmerk

Voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn er twee keurmerken, die van Stichting Normering Flexwonen (SNF) en het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Veel gemeenten en andere belanghebbenden vragen zich af waarom er twee keurmerken zijn en hoe zij daar het best mee om kunnen gaan. Het Expertisecentrum Flexwonen heeft in overleg met beide partijen een overzicht gemaakt van overeenkomsten en verschillen.

De verschillen hebben vooral te maken met het veel voorkomen van seizoensarbeid bij de agrarische bedrijven, waarvoor in een deel van het jaar net iets andere woonvoorzieningen worden toegepast. SNF is bedoeld voor alle bedrijfstakken, inclusief de uitzendsector. AKF is gericht op bedrijven in de agrarische sector die hun werknemers zelf in dienst hebben. Omdat AKF óók goede en betaalbare huisvesting voor seizoenarbeid kan certificeren, kan AKF als complementair op het SNF-keurmerk worden beschouwd.

Overeenkomsten en verschillen AKF en SNF

Voor meer informatie:

       

 


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Normering en certificering, Woonvormen,