Peel en Maas: stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen we u informeren over de voortgang van de gesprekken van de LLTB en de ondernemersklankbordgroep huisvesting met de gemeente over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Er is gesproken over:

• Het paraplubestemmingsplan dat binnenkort ter inzage wordt gelegd;
• De verkorte procedure om huisvesting in (bedrijfs)woningen te legaliseren;
• Het voornemen van de gemeente om boete-leges op te leggen;
• Het overleg over vereenvoudiging van de inning van de verblijfsbelasting.

Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie