Pilot flexwonen: ‘uuthuuskes’ in kleine kernen in de Achterhoek

Om de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen in kleine kernen in de Achterhoek te verhelpen, heeft vereniging DKK Gelderland het initiatief genomen om te starten met ‘flexwonen’ in kleine kernen. Starters en ouderen kunnen hiermee een goede tijdelijke woonplek vinden en hoeven niet verder(op) te zoeken. In samenwerking met 8RHK ambassadeurs, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, ProWonen en provincie Gelderland is dit jaar een pilot gestart.

In de gemeente Aalten worden de eerste 10 Uuthuuskes voor jongeren, zo spoedig mogelijk geplaatst in de kleine kernen Lintelo, De Haart, IJzerlo, De Heurne en Barlo op bestaande bouwgrondpercelen van de gemeente Aalten. AWC wordt via recht van opstal minimaal 15 jaar eigenaar van de Uuthuuskes. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen