Platform31-publicatie: Werken met tijdelijke huurcontracten

Bij het werken met tijdelijke huurcontracten is het belangrijk om vooraf een goede analyse te maken. Welk probleem moet de tijdelijke verhuur oplossen? Welke effecten willen we bereiken en is een tijdelijk contract inderdaad het juiste middel? En zo ja, welk contract? Om de kansen van tijdelijke contracten optimaal te benutten en om risico’s te mijden, maakte Platform31 een Beleidsmatig afwegingskader voor woningcorporaties.

Beleidsmatig afwegingskader tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk. Hiermee hebben corporaties meer middelen in handen waarmee ze kunnen anticiperen op een flexibele woonvraag. Het afwegingskader van Platform31 biedt een overzicht van alle mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur en geeft aan wat relevante beleidsafwegingen zijn bij de verschillende type contracten. Ook staan achter elk contract de juridische kaders en randvoorwaarden. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Wetten en regels