Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat, PON, 2017

Het aantal Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat is in korte tijd sterk toegenomen en zal volgens prognoses de komende tijd nog blijven stijgen. Hoewel het inschatten van verblijfspatronen complex is, is het van belang tijdig vragen rondom arbeid, huisvesting en integratie op de beleidsagenda te zetten. Het onderzoek in de Langstraat laat zien dat betrokkenen zouden vooral met elkaar om de tafel moeten om het arbeidsmigrantenvraagstuk in goede banen te leiden.

download publicatie>

Op basis van een kwalitatieve verkenning waarbij zowel Poolse arbeidsmigranten, bedrijven en uitzendbureaus in de Langstraat zijn geïnterviewd concludeert het PON dat:

  • Economische groei in de regio/sector en krapte op de arbeidsmarkt leidt tot druk op de organisatie en matching van vraag en aanbod.
  • De constructie van het werken met een flexibele schil van arbeidskrachten door de inzet van uitzendkrachten heeft impact op de commitment van bedrijven naar de tijdelijke en flexibele werknemers toe.
  • Vraag naar arbeidsmigranten zorgt voor druk op de huisvesting van deze groep.
  • Verblijfsduur en intentie tot permanent verblijf in Nederland blijft een moeilijk in te schatten aspect.
  • Taalbarrière (onvoldoende of geen beheersing van de Nederlandse taal) zorgt voor belemmeringen op tal van aspecten; het zelfstandig organiseren van het leven in Nederland op het gebied van arbeid en huisvesting, het op de hoogte zijn van rechten, plichten en voorzieningen, het aangaan van duurzame relaties met Nederlandssprekende inwoners.

Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid