Poolse migranten, SCP

Dit rapport wil een bijdrage leveren aan het beeld van de Poolse groep die in de afgelopen jaren naar Nederland is gekomen.

download dit rapport

Belangrijke vragen zijn onder andere hoe het staat met de leefsituatie van deze categorie en of zij de intentie hebben om zich in Nederland te vestigen of terug te keren naar Polen (of een ander land).

Inhoud van dit document:

  1. Onderzoek onder recent gemigreerde en ingeschreven Polen
  2. Omvang en samenstelling van de Poolse bevolking
  3. Opleidingsniveau en taalbeheersing
  4. Arbeidsmarktpositie
  5. Wonen en wijken
  6. Ervaren gezondheid en zorggebruik
  7. Sociale contacten, het geloof en culturele opvattingen
  8. Binding met Polen en met Nederland: blijven of terugkeren?
Datum:
Dossier:
Onderwerp: