Poolse uitzendkrachten in Nederland 2009, TNS NIPO

Ongeveer de helft van de Poolse nieuwkomers werkt als uitzendkracht in Nederland.

download publicatie

Het voorliggende rapport gaat nader in op deze groep Polen. Dit deelrapport is opgesteld op verzoek van de ABU.

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Een beschrijving van de Poolse uitzendkrachten
  4. De komst van de Poolse uitzendkrachten naar Nederland
  5. Polen aan het werk
  6. De woonsituatie van de Poolse uitzendkrachten
  7. Leven in Nederland volgens de Poolse uitzendkrachten
  8. Conclusies
Datum:
Dossier:
Onderwerp: