123 Flexwonen
project(en) gevondenHerbranda, Buitenpost

Herbranda, Buitenpost

Eigenaar: gemeente Achtkarspelen (huurt van Herbranda BV)

Doelgroep: statushouders