123 Flexwonen

Appelweg, Amsterdam

Appelweg 62, 1033 AV Amsterdam

Op een braakliggend terrein in Amsterdam-Noord wordt in 2023 een complex met flexwoningen gebouwd. De 63 woningen zijn begin 2024 gereed, daarna blijven ze 15 jaar staan. Ze voldoen aan de eisen voor permanente bouw zodat ze naderhand nog op andere locaties kunnen worden geplaatst. Het huidige terrein blijft eigendom van de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Ymere huurt de grond tijdelijk. Vanwege de hoge kosten zijn permanente woningen nu nog niet mogelijk, flexwoningen wel, omdat daarvoor geen dure kadeconstructie nodig is. Ook hoeft het terrein minder ingrijpend gesaneerd te worden.
De woningen worden door de gemeente ontwikkeld en gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Ymere en producent Moos. Ze zijn energiezuinig en worden gebouwd van duurzame materialen. In verband met mogelijke geluidsoverlast door de naastgelegen weg komen de slaapkamers aan de waterkant.
De woningen zijn bestemd voor jongeren tot 28 jaar (42%), statushouders (33%) en reguliere starters/spoedzoekers ouder dan 28 jaar (25%). Er komt een community builder die met de bewoners woonafspraken gaat maken. Ook komt er een gemeenschappelijke ruimte in het woongebouw, die gebruikt gaat worden voor sociale activiteiten en voor contact met de bewoners in de buurt.

Aantal woningen
63
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
gemeente Amsterdam, corporatie Ymere
Soort eigenaar
gemeente, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, studenten
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
MOOS
Start
2024 Q3
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen t.z.t. worden aangeboden via Woningnet regio Amsterdam.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.