123 Flexwonen

Arbeidsmigranten in kantoorpand Stramproy, Weert

Industrieweg 16, 6039 AP Stramproy

Een leegstaand kantoorpand in Stramproy, gemeente Weert kan maximaal 10 jaar worden gebruikt voor de huisvesting van 204 arbeidsmigranten. De eigenaren verbouwen het pand voor deze tijdelijke huisvesting. Het pand krijgt 24/7 beheer. In een ingestelde klankbordgroep zijn aanvullende afspraken gemaakt over het beheer, voorkomen van eventuele overlast voor de buurt en bescherming van privacy. Die afspraken zijn vervolgens als voorschriften opgenomen in de verleende omgevingsvergunning. Conform de voorschriften in die vergunning kunnen arbeidsmigranten pas gehuisvest worden als het SNF certificaat is verkregen.

De gemeente Weert kent sinds december 2018 een door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. Hierin staat dat er met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Weert maximaal 3 initiatieven voor in totaal maximaal 1.000 personen zijn toegelaten, maximaal 1 initiatief per bedrijventerrein en maximaal 400 personen per initiatief. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de transformatie van leegstaande gebouwen.

 

Aantal woningen
204 plaatsen
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Tim en Dinja Clement/exploitatie door United Homes
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
arbeidsmigranten
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
logies
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2020
Eind
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

De woonruimten in dit pand worden verhuurd aan werkgevers/uitzendbureau’s voor huisvesting van hun medewerkers.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.