123 Flexwonen

Bredaseweg, Etten-Leur

Bredaseweg 175, 4872 LA Etten-Leur

Een voormalig kantoorpand in Breda is verbouwd en telt nu 27 studio’s van gemiddeld 35 m2,  bestemd voor jonge starters op de woningmarkt. Zij krijgen een huurcontract voor maximaal twee jaar en kunnen die tijd nemen om een reguliere woning te vinden. De woonvergunning voor het kantoorpand geldt voor maximaal tien jaar. Daarna zal opnieuw een vergunning moeten worden aangevraagd om de bestemming (kantoorruimte) tijdelijk te kunnen wijzigen.
Na aanvankelijke protesten van omwonenden is er met hun wensen rekening gehouden. Zo is een overkapping waar de bewoners van de studio’s kunnen samenkomen verder van de bestaande bewoning geplaatst en was er ook inspraak over de rookruimte bij het gebouw.
Het project heeft de naam Het Vogelnest gekregen, naar de nabijgelegen wijk waar de straten zijn genoemd naar vogels.

Aantal woningen
27
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Good Morning BV; verhuur via 123wonen.nl
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2024 Q2
Eind
Bijzonderheden

Voor de 27 studio’s meldden zich 160 gegadigden.

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen worden verhuurd via www.123wonen.nl

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.