123 Flexwonen

“De Heul”, Loenen

Rijksstraatweg 186/188, Loenen aan de Vecht

Gemeente Stichtse Vecht, woningstichting Vecht & Omstreken en zorgverlener Kwintes laten 40 tijdelijke woonunits (30-40 m2) plaatsen op een voormalig voetbalveld op sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht.  De helft van de woningen is bestemd voor starters uit Loenen, 10 zijn voor spoedzoekers, en 10 zullen via een aantal zorgverleners worden verhuurd aan mensen die met begeleiding binnen twee jaar weer zelfstandig kunnen wonen. Op het terrein komt een kantoor van de zorgverleners: naast Kwintes zijn ook Tussenvoorziening en het Leger des Heils betrokken bij het begeleid wonen. Van de starters wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan ‘een goede buur’ voor elkaar zijn. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt geselecteerd op motivatie voor deelname aan het gemengd wonen project.
De woningen komen uit het gezamenlijke inkooptraject voor flexwoningen van Aedes (de koepelorganisatie van woningcorporaties).
Vecht & Omstreken wil de woningen in 2024 plaatsen, ze kunnen daarna nog 15 jaar blijven staan.

Aantal woningen
40
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Vecht & Omstreken, Kwintes
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
Start
2024
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen voor starters en spoedzoekers worden t.z.t. aangeboden via Woningnet; de zorgverlaters krijgen een woning via Kwintes of een van de andere hulpinstanties.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.