123 Flexwonen

De Hub, Haren

Dilgtweg 5b, 9751 ND Haren

Een voormalig zustergebouw van revalidatiecentrum Beatrixoord is sinds 2019 in gebruik als tijdelijke locatie voor woon-, werk- en zorgvoorzieningen.  Stichting De Hub Haren huurt het gebouw (circa 4000 m2) voor maximaal tien jaar van het UMC Groningen ‘om niet’, met een grote vrijheid om het te verbouwen. Er zijn nu o.a. kleine studio’s voor een- of twee personen, maar ook kamers met een gezamenlijke keuken en douchevoorziening.
Hub Haren biedt huisvesting aan ca. 20 statushouders, een woon- en werkproject voor 15 kwetsbare jongeren (beschermd/ begeleid wonen), parent housing (ca. 2), woonruimte voor 6 jongeren met een specifieke studieachtergrond (zorg- of sociaal pedagogische achtergrond), startende ondernemers uit de creatieve industrie en organisaties met een sociaal-maatschappelijke signatuur (ca. 20).  Er zijn vele partijen betrokken bij het project, o.a. leegstandsbeheerder Carex, welzijnsorganisatie De Questcoach, de HanzeHogeschool, WerkPro, het COA en Vluchtelingenwerk Haren.

Aantal woningen
55 plaatsen
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
UMCG (eigenaar), Stichting De Hub Haren (huurder)
Soort eigenaar
gemeente, maatschappelijke organisatie
Doelgroep
gescheiden mensen, jongeren, statushouders, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen, wonen met zorg
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2019
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woonruimte wordt verhuurd via de diverse instanties die bij het project zijn betrokken.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.