De Hub, Haren

Een voormalig zustergebouw van revalidatiecentrum Beatrixoord is sinds 2019 in gebruik als tijdelijke locatie voor woon-, werk- en zorgvoorzieningen.  Stichting De Hub Haren huurt het gebouw (circa 4000 m2) voor maximaal tien jaar van het UMC Groningen ‘om niet’, met een grote vrijheid om het te verbouwen. Er zijn nu o.a. kleine studio’s voor een- of twee personen, maar ook kamers met een gezamenlijke keuken en douchevoorziening.
Hub Haren biedt huisvesting aan ca. 20 statushouders, een woon- en werkproject voor 15 kwetsbare jongeren (beschermd/ begeleid wonen), parent housing (ca. 2), woonruimte voor 6 jongeren met een specifieke studieachtergrond (zorg- of sociaal pedagogische achtergrond), startende ondernemers uit de creatieve industrie en organisaties met een sociaal-maatschappelijke signatuur (ca. 20).  Er zijn vele partijen betrokken bij het project, o.a. leegstandsbeheerder Carex, welzijnsorganisatie De Questcoach, de HanzeHogeschool, WerkPro, het COA en Vluchtelingenwerk Haren.


Aantal woningen
55 plaatsen
Eigenaar
UMCG (eigenaar), Stichting De Hub Haren (huurder)
Start
2019
Huurprijs
Soort eigenaar
gemeente, maatschappelijke organisatie
Doelgroep
gescheiden mensen, jongeren, statushouders, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen, wonen met zorg
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

De woonruimte wordt verhuurd via de diverse instanties die bij het project zijn betrokken.Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel