123 Flexwonen

De Kleine Braak, Wormer

Poelweg 2, 1531 MD Wormer

Aan de Poelweg in Wormer is in juli 2023 een complex met 21 tijdelijke woningen opgeleverd voor de opvang van ongeveer 50 vluchtelingen uit Oekraïne. De units zijn voorzien van stroom, water, verwarming, riool en internet. Naast vluchtelingen wil de gemeente hier op termijn ook spoedzoekers, starters en statushouders een woning bieden. Het streven is om daarvoor uiterlijk eind 2024 nog 29 flexwoningen bij te plaatsen.
De locatie aan de Poelweg, een voormalige stortplaats, is eigendom van de gemeente. De vervuilde grond is gesaneerd en in 2013 afgedekt. Deze deklaag moet intact blijven, er mag niet gegraven of geheid worden. De woonunits zijn daarom op een verharding geplaatst (stelconplaten), zodat heien voor de fundering niet nodig is. Ook het aanleggen van tuintjes is niet toegestaan.
De woningen mogen maximaal 10 jaar blijven staan

Aantal woningen
21
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
gemeente Wormerland
Soort eigenaar
gemeente
Doelgroep
vluchtelingen
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Ursem Modulaire Bouw B.V
Start
2023 Q3
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen in fase 1 worden toegewezen door de gemeente. De verhuur van de 29 woningen in fase 2 zal via de woningcorporaties verlopen.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.