De Liendert in Amersfoort

Voormalig verzorgingshuis De Liendert is Amersfoort is weer volledig bewoond. De afgelopen weken namen in totaal zeventig bewoners hun intrek in het gebouw. In De Liendert wonen starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen. Zij kiezen bewust ervoor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt, en elkaar te ontmoeten en te helpen. Het gaat om een tijdelijk project voor de duur van drie tot vijf jaar. Het pand wordt voor dit doel door Gapph Vastgoedbeheer enkele jaren gehuurd. Portaal en Gapph maakten hierover afspraken met gemeente Amersfoort en werken op deze locatie samen met Sovee, Kwintes en het Leger des Heils.


Aantal woningen
70
Eigenaar
Portaal, beheer door Gapph
Start
mei 2020
Huurprijs
Tussen €420 en €620 excl. servicekosten
Soort eigenaar
marktpartij, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Aard gebouw
bestaand gebouw
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

Toewijzing van woningen gebeurt door Gapph in samenspraak met de projectpartners Sovee, Kwintes en het Leger des Heils

Inschrijven kan via de website van GapphBekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel