123 Flexwonen

Flexwoningen, Borsele

Borsele

Gemeente Borsele wil 30 tijdelijke woningen plaatsen in drie van haar kernen: 10 in Oudelande (Tolhoek), 8 in ’s-Heer Abtskerke (Colenshoek) en 12 in ’s-Gravenpolder (Schuitweg). De huizen zijn 30-45 m2 groot en zullen ca 30 jaar blijven staan. Ze zijn voor 50% bestemd voor jongeren en starters (18-34 jaar), voor overige spoedzoekers (30%) en voor statushouders (20%). Na afloop van de exploitatietermijn van dertig jaar worden de woningen elders geplaatst. Mocht er in de regio geen behoefte meer aan zijn, dan kunnen ze ook worden verkocht.
De woningen zijn onderdeel van het plan van de vijf Bevelandse gemeenten –  Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal – om samen met woningcorporatie Beveland Wonen in totaal 450 flexwoningen te bouwen, in de periode 2024-2029. In de eerste fase wordt begonnen met de bouw van 200 tijdelijke huizen verdeeld over de vijf gemeenten. Zij geven de percelen gratis in bruikleen aan Beveland Wonen, die de woningen zal bouwen en beheren.
Als alles volgens plan verloopt worden de Borselse woningen in het tweede kwartaal van 2024 geplaatst.

Aantal woningen
30
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Beveland Wonen
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, vluchtelingen
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Heijmans
Start
2024 Q2
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden aangeboden via ZuidWest Wonen. De leeftijdsgrens voor de starterswoningen is 35 jaar.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.