Geert Grootestraat, Zwolle

In het voorjaar van 2021 is een begeleid wonen-project gestart aan de Geert Grootestraat in Zwolle. Het project – een samenwerking van zorgorganisaties Leger des Heils, Humanitas DMH, Philadelphia en PerspektieV – biedt 65 zelfstandige studio’s voor jongeren die nog wat ondersteuning kunnen gebruiken op weg naar zelfstandigheid. Elk appartement heeft een eigen voordeur en heeft de beschikking over 25 vierkante meter woonoppervlak, inclusief een eigen natte cel.

Het project kent een mix van begeleid en niet-begeleid wonen. 14 studio’s zijn voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. De zorgpartijen leveren de begeleiding op de locatie, op basis van individuele beschikkingen.Twaalf studio’s zijn bestemd voor bewoners zonder begeleidingsvraag, vier studio’s zijn voor zgn. gang-oudsten. Zij tonen zich betrokken buren en zorgen dat er activiteiten en sociale verbondenheid tussen de verschillende doelgroepen ontstaan. De verbinding met de wijk Diezerpoort is belangrijk voor de bewoners en voor de zorgorganisaties. Daarom zijn er twee ruimtes in het complex gereserveerd voor ontmoetingen tussen bewoners onderling en met bewoners uit de wijk.


Aantal woningen
65
Eigenaar
Humanitas/Leger des Heils/Philadelphia/PerspektieV
Start
voorjaar 2021
Huurprijs
sociale huur
Soort eigenaar
zorg- of opvanginstelling
Doelgroep
jongeren, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen, wonen met zorg
Aard gebouw
nieuwbouw
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden
Een deel van de appartementen is bestemd voor jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar en valt binnen de maximale huurgrens van € 432,51

Meer info

Informatie
over inschrijven

Bestemd voor:

  • jongeren die nog wat begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen
  • jongeren vanaf 17 jaar met een licht verstandelijke beperking; indicatie WLZ, WMO, forensische zorg
  • jongeren die zich willen inzetten voor de andere bewoners van het complex


Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel