123 Flexwonen

Havenkade, Assen

Havenkade 16, 9403 AH Assen

Aan de Havenkade in Assen zijn vanaf september 2022 vijf tijdelijke woonunits beschikbaar voor dak- en thuislozen. De units zijn verbonden aan de daar gevestigde maatschappelijke opvang, en zijn bestemd voor mensen voor wie de stap naar zelfstandig of begeleid wonen nog te groot is. De units staan aan de C.T. Storkweg, direct achter de opvang, maar de ingang voor de bewoners is aan de Havenkade. De units hebben een afmeting van 8×3 meter. Iedere woning heeft eigen voorzieningen zoals een wc, douche en keukenblok. Ze zijn geïsoleerd qua warmte en geluid en hebben een aparte slaap- en woonkamer. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht
Het huurcontract bevat een voorwaarde over (het accepteren van) begeleiding door de dag- en nachtopvang, dit wordt verzorgd door het Leger des Heils en WerkPro.
Actium Wonen huurt het terrein waarop de tijdelijke woonunits staan van de gemeente. Het project heeft een vergunning voor vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.

Aantal woningen
5
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Actium Wonen
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
uitstromers zorg
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2022 Q3
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen worden toegewezen via de maatschappelijke opvang.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.