Heeren van Suylighem, Zaltbommel

Zuilichem krijgt een onderkomen voor maximaal 150 arbeidsmigranten op het terrein van voormalig partycentrum De Heeren van Suylighem. Na een jarenlang proces met veel commotie in het dorp is het bestemmingsplan definitief. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven kan de sloop van de huidige opstallen beginnen, vermoedelijk in 2022. De ingediende plannen voorzien in een nieuw hoofdgebouw met plaats voor 72 personen plus een beheerder, en 26 chalets (2-laags) voor de huisvesting van 78 arbeidsmigranten. De huisvesting zal voldoen aan het SNF-keurmerk.
Het streven is ook om 10% van de plaatsen te reserveren voor spoedzoekers, via een speciale beheersstichting.
De chalets worden na 10 jaar weer verwijderd en hergebruikt, waardoor het perceel overeenkomstig de onderliggende bestemming weer in gebruik kan worden genomen.


Aantal woningen
150 bedden
Eigenaar
Proscopius Holding B.V. en dhr A. van Veen
Start
2022/23
Huurprijs
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, arbeidsmigranten, gescheiden mensen, jongeren
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
logies, wonen
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar, nieuwbouw
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

De woonruimte in dit complex wordt via werkgevers of uitzendorganisaties verhuurd. Hoe de toewijzing aan spoedzoekers zal verlopen is nu nog niet bekend.Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel