Kamers met Kansen De Nachtegaal, Hoorn

Kamers met Kansen staat aan de Nachtegaal in Hoorn en bestaat uit zes aaneengeschakelde woningen en een aangrenzende kantoorruimte voor de coaches. Iedere woning biedt ruimte aan vier jongeren. Zij wonen met vier leeftijdsgenoten in één huis met een eigen slaap-/woonkamer. Alle voorzieningen, zoals badkamer, toilet en keuken, delen zij met elkaar. Per woning is een gemeenschappelijke woonkamer en tuin aanwezig.

Kamers met Kansen is een woonvoorziening jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar die nog niet helemaal zelfstandig op eigen benen kunnen staan, maar dit wel graag willen. Binnen Kamers met Kansen krijgen zij begeleiding in leren, werken, wonen en in de persoonlijke levenssfeer. Deze vorm van begeleid wonen biedt de jongeren die anders tussen wal en schip raken door vroegtijdig schooluitval, werkloosheid of het ontbreken van een eigen plek, een nieuwe kans op de toekomst.


Aantal woningen
24 kamers
Eigenaar
Woningcorporatie Intermaris
Start
Huurprijs
€ 310 incl. gas/water/licht/tv/internet
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Aard gebouw
bestaande woningen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

Informatie over wonen in dit project en aanmelden vind je op de website van DNO Doen Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel  

Trefwoorden: kamers met kansen|praktijkvoorbeelden,