Kamers met kansen, Lelystad

Kamers met Kansen is een bijzondere vorm van zelfstandig wonen met begeleiding voor jongeren tussen 17 en 27 jaar in Lelystad. Deze vorm van jongerenhuisvesting wordt sinds 1 januari 2016 uitgevoerd door Kwintes. Het project bestaat al sinds 2009. Kamers met Kansen geeft jongeren een nieuwe kans om zelfstandig te worden. Het is een mix van wonen, leren en coaching. Kwintes werkt samen met de gemeente Lelystad en woningbouwvereniging Centrada. Wie in aanmerking wil komen voor Kamers met Kansen kan contact op nemen met het Sociaal wijkteam.


Aantal woningen
9 wooneenheden in 3 woningen
Eigenaar
Woningbouwvereniging Centrada i.s.m. Kwintes
Start
januari 2009
Huurprijs
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie, woningcorporatie
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Aard gebouw
bestaand gebouw
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Bijzonderheden

Meer info

Informatie
over inschrijven

Wie in aanmerking wil komen voor Kamers met Kansen kan contact op nemen met het Sociaal wijkteam.Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel  

Trefwoorden: kamers met kansen|praktijkvoorbeelden,