Kansrijk Wonen, Ermelo

Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De huizen van Kansrijk Wonen zijn te vinden in een aantal gemeenten op de Noord Veluwe. Het zijn gewone huizen in gewone wijken. Hier wonen doorgaans 4 jongeren. Drie van hen krijgen ondersteuning en de vierde bewoner is een hoofdbewoner die een voorbeeldfunctie heeft. De jongeren beschikken over een eigen zit-slaapkamer. Daarnaast zijn er ruimten voor gezamenlijk gebruik, zoals huiskamer, keuken, sanitair, tuin en schuur.


Aantal woningen
4 kamers + gezamenlijke ruimten
Eigenaar
Stichting Kansrijk Wonen
Start
Huurprijs
Soort eigenaar
zorg- of opvanginstelling
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Aard gebouw
bestaande woningen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Bijzonderheden
Door de Eigen Kracht benadering behoudt de jongere zelf de regie en is het netwerk van familie en vrienden actief betrokken bij de oplossingen voor de ontstane problemen. Het uiteindelijke doel van Kansrijk Wonen is dat de jongere na gemiddeld 12 tot 18 maanden weer optimaal kan meedoen in de maatschappij.

Meer info

Informatie
over inschrijven


Bekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel  

Trefwoorden: kansrijk wonen|praktijkvoorbeelden,