123 Flexwonen

Kleingouw, Andijk

Kleingouw 71, 1619 CD Andijk

Gemeente Medemblik wil woningstichting Het Grootslag in principe toestemming geven voor het plaatsen van 28 flexwoningen naast Kleingouw 71 in Andijk, om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen. Medemblik geeft de grond tijdelijk in erfpacht aan Het Grootslag, tegen een vergoeding.
Het gaat om 28 Clean2Anywhere-woningen die grotendeels zijn gemaakt van gerecycled materiaal (plastic en hout). De tiny houses zijn zo gemaakt dat ze eenvoudig te demonteren zijn. Per huisje worden alle gebruikte materialen genoteerd in een ‘materialenpaspoort’ waardoor niet alleen zicht gehouden wordt op (her)gebruik van het materiaal, maar óók om de ecologische voetafdruk te berekenen.
NB de beslistermijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning is per 26 juni verlengd tot mid-augustus 2023.

Aantal woningen
28
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
woningstichting Het Grootslag
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
Clean2Anywhere
Start
2023 Q3?
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De toewijzing van de woningen loopt via de website voor woningzoekenden in West-Friesland: Woonmatch.
Belangstellenden kunnen zich daar inschrijven.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.