123 Flexwonen

Maison de Nord in Tilburg

Noordstraat, 5038 Tilburg

In de Noordstraat in Tilburg heeft woningcorporatie Tiwos in maart 2019 het ‘Maison de Nord’ feestelijk geopend. Dit reeds bestaande complex is verbouwd tot 11 kleine appartementjes, bedoeld voor spoedzoekers. Voor langdurige bewoning zijn de woningen eigenlijk ongeschikt: de appartement zijn klein, er is amper buitenruimte. Daarom wordt bij de selectie van nieuwe bewoners goed gekeken naar de totale groepssamenstelling. Daarnaast is er een groeps-app, Tiwos zorgt voor een regelmatig ‘koffiemoment’, individuele bewoners worden ondersteund om ‘de volgende stap te zetten’.

Aantal woningen
11
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Tiwos
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2019
Eind
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

Tiwos selecteert spoedkandidaten voor Maison du Nord op basis van een sollicitatie-/motivatiebrief, om de sfeer en sociale cohesie te bevorderen.

De woning wordt voor maximaal 2 jaar verhuurd. Er moet sprake zijn van binding met Tilburg, bij voorbeeld in de vorm van werk of dagbesteding. Potentiële bewoners moeten aantonen dat ze de huur kunnen betalen. De spoedzoeker moet staan ingeschreven bij WIZ. Hij behoudt zijn inschrijftijd en bouwt die verder op. Deelnemers zijn verplicht in hun tijdelijke woning actief te zoeken naar een reguliere woning. Ze krijgen daarbij zo nodig ondersteuning.

Voor meer informatie en inschrijven zie de website van Tiwos

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.