123 Flexwonen

Mozartlaan, Delft

Mozartlaan 668, 2625 CZ Delft

Aan de Mozartlaan, op de oude voetbalvelden van Delfia, worden 84 flexwoningen gebouwd, voor een periode van 3 à 4 jaar. De units komen in een open U-vorm en worden in 3 lagen gestapeld.
Deze woningen zijn allemaal bestemd voor de opvang van (huidige en toekomstige) Oekraïense vluchtelingen. Er zijn 2 sociaal beheerders die de bewoners begeleiden. Ook Delft voor Elkaar en Vluchtelingenwerk hebben hierin een rol. Met deze makkelijk te verplaatsen woonunits vergroot Delft het aantal sociale huurwoningen en daarmee de kansen voor andere woningzoekenden.

Locatie Delfia is een van de twee flexwoning-projecten die gemeente Delft voor 2023 heeft gepland. Ook aan de Brasserskade worden 88 flexwoningen geplaatst; die units blijven 10 jaar staan.

Aantal woningen
84
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
gemeente Delft
Soort eigenaar
gemeente
Doelgroep
vluchtelingen
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Daiwa Housing
Start
2023 Q3?
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen worden toegewezen via de gemeente.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.