123 Flexwonen

Oude Philipshoofdkantoor, Eindhoven

Boschdijk 525, 5621 JG Eindhoven

Het voormalige hoofdkantoor van Philips Nederland, sinds 2001 een rijksmonument,  heeft na jaren leegstand een nieuwe bestemming. Het gebouw biedt vanaf september 2023 onderdak aan 456 studenten, voor een periode van drie tot vijf jaar. Op elk van de 12 etages zijn vier clusters met 8-10 kamers van 20m2. Elk cluster heeft een gezamenlijke woonkamer, keuken en badkamer. De kamers zijn primair bedoeld voor TU-studenten, maar mogelijk kunnen ook studenten van Fontys er gebruik van maken.
De grote daktuin wordt opengesteld voor zowel studenten als buurtbewoners, in de kelder is een grote fietsenstalling. De benedenverdieping (de “plint”) kan ruimte bieden aan een ontmoetingsruimte voor de studenten, maar bv. ook aan een fietsenverhuur of -winkel.
Omdat de TU/e niet zelf mag investeren in studentenhuisvesting is de tijdelijke inrichting van het gebouw betaald door de huidige eigenaar, Ten Brinke/BPRE. De TU/e is wel betrokken bij het complex –  onder meer als adviseur – maar ook via ouderejaarsstudenten die per verdieping als contactpunt fungeren. Zij staan op hun beurt weer in contact met de beheerder van het gebouw. Deze korte lijnen zorgen voor duidelijkheid wat betreft huishoudelijke reglementen en dragen bij aan de vorming van een hechte studentengemeenschap.

Aantal woningen
456
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Ten Brinke en Bekke & Partners
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
studenten
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
campuscontract
Huurprijs
€ 350 , excl. service- en energiekosten en eventueel meubilair (prijspeil 2023)
Bouwers/concept
Start
2023 Q3
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Informatie over huren in het complex wordt later bekendgemaakt.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.