Project ‘Goeie Buur’, Utrecht

Sinds september 2019 werken SSH Utrecht, Academie van de Stad, gemeente Utrecht en vijf zorgpartijen samen in het project Goeie Buur.  Hierbij krijgen 50 zorguitstromers tussen 18 en 27 jaar de kans om in een studentenhuis voor het eerst op zichzelf te wonen. De jongeren hebben vóór hun verhuizing naar een SSH-kamer in een pleeggezin of jeugdinstantie gewoond of zijn dak- of thuisloos geweest. Naast woonruimte krijgen ze ook een studentenmaatje toegewezen, die hen waar nodig helpt met praktische zaken, zoals huisrekeningen, verhuizen etc., maar ook om een sociaal netwerk op te bouwen. De eerste 6 maanden krijgen de jongeren daarnaast nog begeleiding vanuit een zorgpartij.
Het huurcontract is voor maximaal 5 jaar.


Aantal woningen
50 kamers
Eigenaar
SSHXL
Start
2019
Huurprijs
sociale huur
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen
Aard gebouw
bestaand gebouw, getransformeerd gebouw, nieuwbouw
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Bijzonderheden
Voorwaarde voor deelname aan het project is o.a. dat de jongere dagbesteding heeft, geen problematisch middelengebruik/verslaving en geen schulden (of hiervoor al hulp heeft).

Meer info

Informatie
over inschrijven

Het aanmeldformulier kan worden gedownload van de SSHXL websiteBekijk alle praktijkvoorbeelden op de kaart

| Deel dit artikel