123 Flexwonen

Project ‘Goeie Buur’, Utrecht

SSHXL, Plompetorengracht 9,  3512 CA Utrecht

Sinds september 2019 werken SSH Utrecht, Academie van de Stad, gemeente Utrecht en vijf zorgpartijen samen in het project Goeie Buur.  Hierbij krijgen 50 zorguitstromers tussen 18 en 27 jaar de kans om in een studentenhuis voor het eerst op zichzelf te wonen. De jongeren hebben vóór hun verhuizing naar een SSH-kamer in een pleeggezin of jeugdinstantie gewoond of zijn dak- of thuisloos geweest. Naast woonruimte krijgen ze ook een studentenmaatje toegewezen, die hen waar nodig helpt met praktische zaken, zoals huisrekeningen, verhuizen etc., maar ook om een sociaal netwerk op te bouwen. De eerste 6 maanden krijgen de jongeren daarnaast nog begeleiding vanuit een zorgpartij.
Het huurcontract is voor maximaal 5 jaar.

Aantal woningen
50 kamers
Aard gebouw
bestaand gebouw, getransformeerd gebouw, nieuwbouw
Eigenaar/verhuurder
SSHXL
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
Start
2019 Q3
Eind
Bijzonderheden

Voorwaarde voor deelname aan het project is o.a. dat de jongere dagbesteding heeft, geen problematisch middelengebruik/verslaving en geen schulden (of hiervoor al hulp heeft).

Meer info Informatie over aanmelden

Het aanmeldformulier kan worden gedownload van de SSHXL website

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.