123 Flexwonen

Ruimtebaan, Zoetermeer

Ruimtebaan, 2728 Zoetermeer

Woningcorporatie Vidomes, beheerder Gapph Modular en bouwer DMT Modular gaan samen 81 flexwoningen bouwen aan de Ruimtebaan in Zoetermeer. Er komen 51 studio’s, verdeeld over drie woonlagen. Daarnaast worden er 14 levensloopbestendige tweekamerwoningen op de begane grond gerealiseerd, en 16 tweekamerwoningen op de verdiepingen. Ook komen er een gemeenschappelijk paviljoen en een inpandige fietsenberging. De bouwblokken worden haaks op het naastgelegen Conferencepad geplaatst, zodat inkijk vanaf balkons/galerijen zoveel mogelijk wordt beperkt.
De flexwoningen zijn bestemd voor spoedzoekers (jongeren, bewoners met een lichte zorgvraag, of statushouders). Door deze mix van doelgroepen hoopt men integratie, saamhorigheid en de zelfredzaamheid van bewoners te bevorderen. De huurders krijgen een contract voor twee jaar en behouden in die tijd hun inschrijfduur bij Woonnet Haaglanden.
De woningen van DMT Modular komen uit het raamcontract van Aedes voor flexwoningen. Het doel is om ze medio 2024 op te leveren aan de Ruimtebaan. Ze blijven daar maximaal 15 jaar staan, daarna kunnen ze worden ingezet op een andere locatie.

Aantal woningen
81
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Vidomes
Soort eigenaar
marktpartij, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen, statushouders, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
DMT Modular
Start
2024 Q3
Eind
Bijzonderheden

Het terrein is een voormalig baggerdepot, het ligt echter al jaren braak.

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden aangeboden via Woonnet Haaglanden.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.