123 Flexwonen

Samen & Anders, Rotterdam

Strevelsweg 350, 3075 BZ Rotterdam

Samen & Anders is een woongemeenschap waar kwetsbare en minder kwetsbare mensen elkaar helpen. S&A is sinds 2015 gevestigd in verpleeghuis Simeon & Anna, dat werd gebouwd in de jaren ’70. Naast de ouderen wonen er nu ca. 70 spoedzoekers, waaronder ook zorguitstromers. Per etage zijn er gemiddeld 16 studio’s (22 m2) met telkens één gemeenschappelijke keuken en huiskamer. Bewoners moeten zich verplicht minimaal 10 uur per maand inzetten voor de andere bewoners, het gebouw of het concept.
Samen & Anders wordt gekenmerkt door: gezamenlijkheid, wederkerigheid en het combineren van wonen, werken en leren. Het doel van deze nieuwe woonvorm is om binnen de grote stad met elkaar samen te leven zoals in een dorp, en kwetsbare mensen onderdeel te laten zijn van de maatschappij en de buurt.  Maas Wonen streeft daarbij naar een goede balans tussen dragende en vragende bewoners (de ‘Magic Mix’), zowel in het geheel als per etage in het gebouw.
Samen & Anders werkt samen met diverse Rotterdamse onderwijs- en zorg- en welzijnspartijen, EMI, Hogeschool Rotterdam, de Afrikaanderwijk Coöperatie en gemeente Rotterdam.
De positieve effecten van het project hebben geresulteerd in een geschatte jaarlijkse besparing van ca €1,9 mln op andere gemeenschapskosten.

Aantal woningen
70
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Maas Wonen
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen, wonen met zorg
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
€408,50 (1 kamer) of €584,84 (2 kamers), incl servicekosten. Huurtoeslag is niet mogelijk.
Bouwers/concept
Start
2015
Eind
Bijzonderheden

Binnen Samen & Anders biedt Maas Wonen tijdelijke huisvesting (max. 1,5 – 2 jaar) voor mensen die werken in de zorg, onderwijs of bij de politie, of een opleiding volgen voor één van deze drie vitale beroepen.

Meer info Informatie over aanmelden

Kandidaathuurders moeten een motivatiebrief schrijven, en een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
NB momenteel (maart 2022) is er een volledige inschrijvings- en verhuurstop.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.