123 Flexwonen

Spoedwoningen, Wezep

Rondweg 1a, 8091 XB Wezep

Naast Parc de Zwijger – een appartementencomplex op het terrein van de voormalige Willem de Zwijgerkazerne in Wezep – zijn in oktober 2022 tien woonunits geplaatst voor spoedzoekers. Jongeren vanaf 18 jaar, gescheiden mensen en zorgverlaters (met begeleiding) kunnen er maximaal 1 jaar blijven, in afwachting van een meer permanente woning. Ook voor kleine gezinnen is plaats: enkele units zijn wat groter.
Gemeente Oldebroek was al enige tijd op zoek naar een geschikte locatie voor ‘spoedwoningen’ en heeft ook financieel bijgedragen aan dit project. De units kunnen 10 jaar blijven staan.

Aantal woningen
10
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Willem de Zwijger Vastgoed B.V.
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2022 Q3
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Op dit moment (oktober 2022) nog niet bekend

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.