123 Flexwonen

Startblok Wormerveerstraat, Amsterdam

Wormerveerstraat 15, 1013 SJ Amsterdam

Woonstichting Lieven De Key realiseert in de Spaarndammerbuurt een nieuw complex met woningen voor 48 statushouders en 48 starters (sociale huur). De woningen zijn ca 24 m2, en gasloos. In het gebouw komt ook een gemeenschappelijke huiskamer waar buurtbewoners, statushouders en woonstarters elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren.
Het doel van Startblok Wormerveerstraat is niet alleen het huisvesten van jongeren. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners: of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden een springplank voor het ‘echte leven’ en helpt bewoners die net in Nederland zijn aangekomen snel de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.
Waar de andere Startblokken (Riekerhaven, Elzenhagen) aan de rand van de stad liggen, staat Startblok Wormerveerstraat middenin een bestaande stadswijk, op de locatie van een voormalige school. Bovendien gaat het om een permanent gebouw, dat in ieder geval de eerste 10 jaar is bestemd voor het woonconcept Startblok met statushouders. De bouw is gestart in oktober 2020. Naar verwachting zijn de woningen in de eerste helft van 2022 gereed.

Aantal woningen
96
Aard gebouw
nieuwbouw
Eigenaar/verhuurder
Woningstichting De Key
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, jongeren, statushouders, studenten
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
Start
2021
Eind
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden aangeboden via Woningnet.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.