123 Flexwonen

StartR Verolme, Rotterdam

Oostdijk, Rotterdam

Naast een voormalige scheepswerf in Oud-IJsselmonde komen 153 flexwoningen voor diverse doelgroepen: 80% is bestemd voor starters tot 27 jaar, voornamelijk uit IJsselmonde. De overige 20% is bestemd voor urgent woningzoekenden zoals jonge statushouders, mensen die na begeleid wonen weer zelfstandig gaan wonen of kwetsbare Rotterdammers.
Er komen twee typen woningen: éénpersoonswoningen van 18 m2 en tweepersoonswoningen van 35 m2. Na enige jaren kunnen bewoners doorstromen naar een permanente woning.
Bijzonder is dat de units worden geproduceerd in een hal vlakbij de bouwlocatie. Het NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) is betrokken bij de productie, hierdoor krijgt een groot aantal toekomstige (her)starters niet alleen een woning maar ook een opleiding en werkervaring aangeboden.
Op het wooncomplex komt een beheerder waarbij toekomstige bewoners en ook de omwonenden, terechtkunnen met vragen of opmerkingen.

De oplevering van de woningen was al voorzien eind 2023. Door bezwaren vanuit de omgeving is de afgifte van een omgevingsvergunning vertraagd. Daardoor zullen de woningen en de vernieuwde buitenruimte vermoedelijk pas begin 2025 worden opgeleverd. Het project heeft een vergunning voor 10-15 jaar, daarna kunnen deze woningen elders worden geplaatst.

Aantal woningen
153
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
C3 Living
Soort eigenaar
marktpartij
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Sociale huur; huurtoeslag is mogelijk
Bouwers/concept
C3 Living
Start
2025 Q1
Eind
Bijzonderheden

Het project is onderdeel van het plan “StartR” om vanaf 2023 ca. 700 flexwoningen te plaatsen op verschillende locaties in Rotterdam. Deze woningen zijn bestemd voor starters én herstarters.

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden toegewezen via woningcorporatie Havensteder; woningzoekenden kunnen t.z.t  reageren op de woningen via Woonnet Rijnmond.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.