123 Flexwonen

Steenbrugge, Deventer

Janus Baulingstraat 81, 7415 Deventer

 (foto: voorbeeld van flexwoningen, type woning in Deventer is nog niet bekend)

Gemeente Deventer wil in het najaar van 2023 op drie locaties in de stad beginnen met de bouw van flexwoningen. Deze drie locaties zijn door de gemeenteraad geschikt bevonden op aspecten zoals verkeer, stedenbouw, ecologie en beschikbaarheid op korte termijn; voor twee andere mogelijke locaties loopt het onderzoek nog.
De flexwoningen zijn bestemd voor 1- of 2-persoons huishoudens: starters, spoedzoekers en statushouders/ vluchtelingen; de woningen worden gelijk verdeeld over deze doelgroepen.
Een van de locaties betreft een terrein in nieuwbouwwijk Steenbrugge; hier komen ca 70 woningen, die door corporatie Ieder1 zullen worden verhuurd. De woningen zullen van goede kwaliteit zijn, veilig en duurzaam. Ze mogen maximaal vijftien jaar blijven staan.

Aantal woningen
70
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
gemeente Deventer, corporatie Ieder1
Soort eigenaar
gemeente, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen, statushouders, vluchtelingen
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2024 Q2
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden verhuurd door Ieder1, via platform Woonkeus Stedendriehoek.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.