123 Flexwonen

STEK – Noordoosthoek Groote Wielen, Den Bosch

Rosmalensedijk 15, 5236 BD 's-Hertogenbosch

Woningcorporatie Zayaz en Woningstichting JOOST gaan in de Noordoosthoek van de Groote Wielen 205 flexwoningen plaatsen voor kleine huishoudens (1-3 personen) die snel een (andere) woning nodig hebben. De woningen komen in kleinschalige woonerven tussen veel groen, met voor elk erf een eigen identiteit, waarbij de bewoners inspraak hebben over o.a. uitstraling en afwerkingsniveau. Sociale binding tussen de bewoners onderling en met de wijk zijn belangrijk, woningzoekenden moeten hiervoor bewust kiezen. Bij verplaatsing van de woningen zal een buurt in zijn geheel naar de andere locatie verhuizen, waardoor de sociale binding kan blijven bestaan. Anders dan gebruikelijk bij flexwonen krijgen de bewoners daarom een huurcontract voor onbepaalde tijd.

De flexwoningen zijn modulair, duurzaam, circulair en snel te (her)plaatsen. De gemeente legt de wegen, paden, bomen en nutsvoorzieningen op de flexlocatie zo aan dat ze ook kunnen worden gebruikt voor de toekomstige, permanente woonbuurt met ca. 2.000 huizen. In april 2023 zijn de eerste twee erven (in totaal 30 woningen) opgeleverd. De verhuur voor de volgende zes erven volgt in 2024.

85 woningen blijven permanent staan, 120 woningen worden tussen 2031 en 2038 verplaatst naar een andere plek in De Groote Wielen of in Den Bosch. Bewoners kunnen meeverhuizen als men dat wil.

Aantal woningen
205
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
woningcorporatie Zayaz, woningstichting JOOST
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen, statushouders, studenten
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
huur onbepaalde duur
Huurprijs
sociale huur, middenhuur
Bouwers/concept
Barli
Start
2023 Q2, 2024
Eind
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

De woningen worden aangeboden via de website van Woonserviceregionaal

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.